UW RECHTEN AVG

- Wij slaan uw persoons- en bedrijfsgegevens op in een interne, beveiligde CRM-omgeving.
- U heeft ten alle tijden recht op inzage en verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen.
- Tevens heeft u recht op rectificatie (verbetering of aanvulling), beperking of afscherming van uw persoonsgegevens
- Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit

ONZE PLICHTEN AVG

- Eenmaal per jaar voeren wij een data protection impact assessment uit, waarin wij de technische eisen controleren van onze CRM-omgeving
- Meldplicht datalekken: wij zijn verplicht een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens
- Subverwerkers hebben met Creative Applications B.V. een subverwerkers-overeenkomst, zodat bovengenoemde zaken ook gewaarborgd blijven bij derde partijen
- Klachten omtrent de AVG dienen wij binnen maximaal een maand te beantwoorden en op te lossen


Aanvullende voorwaarden: webhostingpakket

- Een webhosting pakket, (cloud)-server of een opslagmedium afgenomen bij Creative Applications B.V. niet mag worden gebruikt voor de opslag van illegaal of crimineel materiaal.

 

Aanvullende voorwaarden: onderhoudspakketten

- Bij het "content alleen"-pakket kunt u alleen wijzigingen doorsturen aan onze medewerkers die toepassing hebben op de inhoud van uw website. Dus afbeeldingen, foto's en / of tekst.
- Bij andere pakketten kunt u wijzigingen doorsturen welke van toepassing zijn op uw pakket. Dit word per wijziging bekeken.
- 1 wijziging betekend: 1 e-mail met de wijzigingen, welke slaan op maximaal 3 pagina's tegelijk op uw website.
- 1 wijziging geeft het recht op maximaal 5 foto's aan te leveren welke op de website geplaatst moet worden.
- Wij hebben het recht deze aanvullende voorwaarden te wijzigingen zonder kennisgeving aan de bezoekers en/of klanten.

 

Aanvullende voorwaarden: iDeal / betalingsmethode's

- Onze service is een programma van TargetPay, welke ook de financiele elementen verzorgt binnen onze eigen onderneming.
- Wij zijn niet aansprakelijk voor mislukte of niet correcte betalingen op uw webwinkel / website
- Het aanmeldingsproces word pas voltooid indien u bij TargetPay een bevestiging geeft.
- Indien u al klant bent dient u zich te registreren via het KlantenPortal. Hier staan uw gegevens alvast ingevuld.
- U accepteer automatisch de voorwaarden van TargetPay, welke u hier kan vinden.

 

Aanvullende voorwaarden: statistieken

- De betaling geschiedt via een factuur welke elk half jaar automatisch opgemaakt en verstuurd word
- U ontvangt elke eerste van de maand het maandelijkse rapport op uw e-mailadres welke bij ons geregistreerd is
- Vertrouwen op technologie is niet altijd correct, wij kunnen dus ook niet garanderen dat u uw daadwerkelijk ontvangt.
Indien u van mening bent dat u hem niet ontvangen heeft, neemt u contact op met de klantenservice dan zullen wij deze opnieuw versturen.
- U dient de factuur binnen 14 dagen te voldoen
- Onze service is een programma van Google, genaamd Google Analytics. Ons systeem haalt elke maand automatisch deze statistieken op vanaf Google en verwerkt deze in een rapport. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor de inhoud (cijfers) van de rapporten.
- Op uw website staat een plug-in geinstalleerd welke realtime de statistieken verwerkt in het systeem van Google, welke ook gegevens kan opslaan. Neem contact op met Google voor meer informatie.
- U accepteert automatisch de voorwaarden van Google, welke u hier kan vinden.

 

Aanvullende voorwaarden: nieuwsbrieven

- Wij zullen in geen enkel geval uw (persoonlijke) gegevens doorsturen- en verkopen aan derden of andere partijen
- Uw gegevens worden opgeslagen in een database die alleen toeganglijk is voor de beheerders
- Indien u geen nieuwsbrief meer wilt onvangen, kunt u zich afmelden via deze pagina
- U ontvangt ongeveer om de maand (soms twee maanden) de volgende nieuwsbrief
- Wij hebben geen verantwoordelijkheid voor het juist ontvangen van de nieuwsbrief. Indien u fouten heeft ontdenkt,
kunt u contact opnemen met de klantenservice via de helpdesk.

 

Algemene voorwaarden

Ons postadres is
Westersingel 102
3015 LD

Het inschrijvingsnummer van de
Kamer van Koophandel te Rotterdam is 78632455

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw domeinnaam en uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
- uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt
- voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd
- om de inhoud van onze website te verbeteren
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we geen cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

- Per email: [email protected]
- Per telefoon: +3107142396
- Per brief:
Westersingel 102
3015 LD

Indien u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Indien u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Indien u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

Indien u de domeinnaam en hosting door Creative Applications laat verzorgen, registreren wij een hostingpakket bij een van onze leveranciers. Wij bieden dus zelf geen webhosting aan, maar verzorgen het contact met de betreffende registrar. Daarbij ontvangt u uw inloggegevens voor het controlepaneel. Hiervan krijgen wij een kopie van de registrar, dit om daarna uw website te gaan ontwikkelen. De bijbehorende FTP-gegevens zullen wij verstrekken na minimaal 14 dagen, na betaling van de laatste factuur voor uw website. Hier dient u zelf om te vragen, wij zullen dit niet automatisch verstrekken.

U kunt uw facturen op verschillende manieren betalen: met het online Mijn Portal op www.creativeapps.nl met bijvoorbeeld iDeal of DirectEBanking. Ook is het mogelijk om via bankoverschrijving te betalen. Vermeld daarbij altijd duidelijk uw factuur- en klantnummer. EvanheckCreations kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het kwijtraken van betalingen. U krijgt uw factuur altijd digitaal opgestuurd via een e-mail. Indien u wenst dit (voortaan) via een brief / op de post wilt, dient u dit aan te geven bij ons, hier brengen wij 2,50 euro administratiekosten voor in rekening.

Uw factuurbedrag word bepaald door het aantal uren wat er aan uw project is besteed. Aan dit aantal kunnen geen rechten worden ontleend en word wettelijk meegenomen voor de urenbepaling. Na uitschrijving van de factuur kan het urenaantal niet meer veranderd worden en dan dient het bedrag voldaan te worden.

Creative Applications kan niet aansprakelijk worden gesteld van het verlies van eventuele persoonsgegevens. Wij proberen zo veel mogelijk de juiste beveiliging toe te passen.

Indien u klant word, een offerte of informatie hebt aangevraagd word u automatisch geregistreerd voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Indien u geen nieuwsbrief wilt ontvangen, gaat u naar onze website: www.evanheckcreations.nl en selecteert u “Uitschrijven nieuwsbrief” of onderaan elke e-mail.

Indien u een offerte aangevraagd heeft, maar niet met de offerte akkoord gaat zullen er geen kosten worden berekend. Uitsluitend zijn dit de door de offerte aanvraag gegenereerde kosten, inclusief eventuele administratiekosten.

Na oplevering van een dienst of product geldt er een maximale garantieperiode van drie (3) maanden. Daarna kunnen er in overleg met opdrachtgever herstelwerkzaamheden plaatsvinden op basis van nacalculatie. Deze garantie sluit schade door derden (webhostingpartij, leveranciers van externe diensten) uit. De bewijslast daarvoor ligt bij de opdrachtgever.

Voor alle opdrachten geldt er een aanbetalingsplicht van 50%, tenzij schriftelijk overeengekomen met opdrachtgever.

Indien de betalingstermijn van een factuur verlopen is, wordt er na 14 dagen een herinnering gestuurd. Daarna wordt er nog tweemaal een herinnering verstuurd. Indien er daarna geen betaling wordt gedaan, zal handmatig contact opgenomen worden met opdrachtgever. Bij webhostingpakketten, domeinnamen en SSL-certificaten zal vanaf dat moment de dienst niet meer bereikbaar zijn. Bij een extra termijn van 21 dagen en geen gehoor, zullen de diensten worden beeindigd en de facturen overgedragen worden aan een incassobureau.

Copyright Creative Applications B.V.